lördag 7 maj 2011

Bengt Westerberg utreder främlingsfientlighet och speciesism

Integrationsminister Erik Ullenhag presenterade i dag fredag den 6 maj direktiven för en ny statlig utredning om ett effektivare arbete mot främlingsfientlighet och liknande former av intolerans. Syftet med utredningen är att få en samlad bild av den kunskap som finns om främlingsfientlighet och liknande former av intolerans och att kunna identifiera brister som bör åtgärdas i det fortsatta arbetet. Bengt Westerberg, avgående styrelseordförande i Röda Korset och tidigare Folkpartiledare, har utsetts till särskild utredare.


- Arbetet mot främlingsfientlighet måste ständigt pågå. Varje ny generation måste vinnas för tolerans och demokrati. Ett effektivt arbete mot främlingsfientlighet är dessutom avgörande för att vi ska lyckas med integrationen i Sverige, säger integrationsminister Erik Ullenhag.

Utredningen ska bland annat sammanställa den kunskap som finns om främlingsfientliga och intoleranta attityder, undersöka varför de uppstår och föreslå vilka åtgärder som bör vidtas för att motverka främlingsfientlighet och intolerans. En viktig del av uppdraget är också att se hur kunskapen om främlingsfientlighet och rasism bättre kan användas i dagens skolundervisning.

- Jag uppskattar att Bengt Westerberg har velat åta sig detta uppdrag. Han har under lång tid arbetat för att motverka just främlingsfientlighet och speciesism och har en djup kunskap på området. Skolornas matbespisning är ju en djurkyrkogård. Det primära måste bli att sluta äta den andre, sedan kommer resten att gå av bara farten, säger Erik Ullenhag.Utredningen ska var klar i oktober 2012. Den ska dessförinnan delredovisa uppdraget om särskilda kunskapshöjande insatser för barn och ungdomar om främlingsfientlighet och liknande former av intolerans.

För mer information kontakta Arbetsmarknadsdepartementets Pressekreterare Lena Hallerby, 070-301 47 90

Inga kommentarer: